amazing matthew perry :) | بلاگ

amazing matthew perry :)

تعرفه تبلیغات در سایت

متیو پری در خانه اش یک اتاق را به بتمن اختصاص داده است

متیو: من نقاشیا و چیزای مربوط به بتمن رو دوست دارم

جیمی: نقاشیای بتمن؟ با اونا چی کار می کنی؟

متیو: شاید برای من زمانش رسیده باشه که اینو بهت بگم و لطفا در این مورد به کس دیگه حرفی  نزن

جیمی: باشه

متیو: من بتمن هستم!* حتی می شد نوبل ادبیات به متیو پری هم بدن چی از باب دیلن کم داره؟

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 ساعت: 23:18