باز تو

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
می خواهم که بازگردیاما نه با پاهایتبا قلبتولی برنگردپلها فرو ریخته اندهم قطارانمان اسیر گشته اندو کلماتی که در گوش یکدیگر زمزمه کرده بودیممعنایشان را از دست داده انددر مازن ها و مردانی باقی مانده اندبا گلوله هایی در جیبهایشان برای یک جنگ تازهمی خواهم که بازگردیکشته های جنگ را به خاک بسپاریو از سرنوشت که ما را با یکدیگر نمی خواستانتقام بگیریمثلا یک روز که به حمام می رویخونت بر کاشی هاجاری شودمی خوا
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 25 شهريور 1396 ساعت: 17:37
برچسب‌ها : پاهایت,
خندیدیم و به این فکر کردیم که چند بار خداوندگاران دستانت را بوسیده ایم. آنان که هر بار امید را همچون بذری سوخته از قلبهایمان بیرون کشیدند و بر لم  یزرع ترین بیابان های خیالات رهایش کردند. در جهنمی که پس از این در آن خواهم زیست چه کسی دوشادوشم اشک خواهد ریخت؟ تو همه را رها کردی تو خوب خوبها بودی و ما شکست را پذیرفتیم. زانو زدیم و سر به زیر انداختیم تا دیوهای تو ما را ببلعند. که دستانمان را کوتاه کن
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 25 شهريور 1396 ساعت: 17:37
برچسب‌ها : نامه,گریفیث,
عریان میخواهمت،  همچون جنگل در نور مهتاب و همچون جزیره ای تنها در اقیانوسی بی انتها عریان می خواهمت که موهایت از این شعر بیرون بزند که تو نور بودی و من تاریکی تمام  تو آب بودی و من تمام بیابانها هوا بودی و من غریقی ناامید بوسه می خواستم که زندگی کنم که نفس بکشم دستهایم که تن تو را جستجو می کردند خوشبخت ترین جهانگردهایی بودند که می شناختم اما تو هیچ وقت نبوده ای خیال کرده ام که هستی که خورشیدی و
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 22 شهريور 1396 ساعت: 4:48
برچسب‌ها : نوشتن,خالی,

پوشه ی داستان هامو باز می کنم و می بینم که برای ادامه ی هیچکدومشون هیچ ایده ای ندارم. شاید چون خیلی وقته چیزی نخوندم. نوشتن از خوندن و تجربه میاد و تنها تجربه ی من تو این یه ساله باز کردن توییتر و چرند و پرند گفتن بوده. باید از این زندگی توییتری بیام بیرون اگه می خوام چیزی درست حسابی ای بنویسم.

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1396 ساعت: 18:05
برچسب‌ها : نویسم,
ما از شکستن زاده شدیم. از متلاشی شدن بزرگترین ها. زمانی که ستاره ای عمرش به پایان می رسید ما به آرامی شکل می گرفتیم. سالهای زیاد سرگردانی در کائنات بالاخره به سر آمد. زمین به آرامی شکل گرفت. چیزهای داغ سرد شدند. شکل های زشت زیبا شدند. بیرون ها به درون ها تغییر مکان دادند. اولین تک سلولی که جد بزرگ همه ی ما بود تنفس را شروع کرد. ما در دریاها شنا کردیم. از شیره ی گلهای باستانی چشیدیم. بر شاخه ی درخت
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 0:50
برچسب‌ها : خلقت,
می خواستم هولدن کالفیلد باشم و نبودم. جرات نداشتم سیمور گلس باشم نه آنقدر می فهمیدم نه آنقدر احمق بودم. می خواستم جان سخت یا بروسلی یا ریک بلین یا فرودو بگینگز باشم و نبودم. می خواستم گودزیلا باشم یا شاید هالک اصلا به درک بت من، ولی اینها هم نبودم. من ابر قهرمان هیچکس نبودم. می خواستم ابر قهرمان تو
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 22:40
برچسب‌ها :
شاید در یکی از شبهای تهرانیا در قطاری به مقصد لیسبون شاید هم در بیمارستانی در نیویورک زمانی که مرگ دستهای مهربانش را به سویم دراز کرده است به یاد تو بیفتم و حسرت تمام قلبم را پر کند که چرا بوسیدنت را به تاخیر انداختم مهدی یکتا
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 22:40
برچسب‌ها :
خانه ای کوچک بر روی تپه ای سرسبز داری. در جزیره ای دور دست تنها هستی. با پاهای لختت بر روی شن های ساحل قدم میزنی. بقیه ی جهان تا چشم کار میکند موج است و اقیانوس. شاید اصلن در سیاره ی دیگری هستی. در منظومه ی دیگری. در کهکشان دیگری.چه چیزی برای ماندن می خواهی؟ دست های گرم؟ حرفهای شیرین؟ قلبی که برایت
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 22:40
برچسب‌ها :
 پرنده که پرواز را رها میکند و بر شاخه ی درختی می نشیند شعله های برآمده از لانه اش را به چشم دیده است   سربازی که شلیک نمی کند خشابهایش خالی شده اند   مردی که دست می کشد دوست داشتنش بی پاسخ مانده مهدی یکتا
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 22:40
برچسب‌ها :

گفتم که برگردی برایت کشته خواهم شد

برگشتی و جنگ جهانی در سرم رخ داد

گفتم که با چشمان خود شلیک کن حالا

خندیدی و باز انفجاری در دلم رخ داد

گفتم چرا اینقدر دشمن اینقدر دوری

چشمهات آبی بود، آسمانی در فضا رخ داد

گفتم که تسلیمم بکش، شلیک کن، برگرد

زیبا شدی و صلح در دستان تو رخ داد

بوسیدمت، لبهات اما بوی سم می داد

این اتفاق از ابتدا باید که رخ می داد

مهدی یکتا

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 22:40
برچسب‌ها :